BÁO GIÁ TỰ ĐỘNG CHO BẠN( Giá trên mang tính tham khảo )

* B1 : Chọn kiểu nhà và chiều rộng

Xin vui lòng chọn kiểu nhà và theo chiều rộng nhu cầu
Xin vui lòng chọn kiểu nhà và theo chiều rộng nhu cầu

* B2: Chọn thông số nhà

Chiều rộng (m)
 • - Chọn chiều rông -
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
- Chọn chiều rông -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chiều dài(m)
( chiều dài lớn hơn 100m vui lòng liên hệ để có giá )
 • - select a option -
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
- select a option -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chiều cao tường gạch (m)
 • - select a option -
 • 0.5
 • 1
 • 1.5
 • 2
 • 2.5
 • 3
- select a option -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chiều cao giọt nước (m)
 • - select a option -
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
- select a option -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Cách nhiệt
Vui lòng chọn có cách nhiệt ạ?
Vui lòng chọn có cách nhiệt ạ?

=> Kết quả dự toán chi phí

Diện tích xây dựng: (vnd)
0
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
- Giá 1m2 (vnd)
0
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tổng tiền dự toán : (vnd)
0
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

NHẬN BẢNG GIÁ CHI TIẾT HƠN

Email address:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Họ tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Thép tấm, thép hình:
0 kg
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Xà gồ mái: 0kg
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Xà gồ vách:0kg
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tôn mái dày 0.45mm (m2) (hiệu Hoa Sen/ Đông Á) :
0m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tôn vách dày 0.4mm (m2) (hãng Hoa Sen/ Đông Á): 0m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Phụ kiện vít, keo (m2): 0m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Diềm tôn (md) [Hãng Hoa sen/ Đông Á] :0 md
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Máng xối tôn (md) [Hãng Hoa sen / đông á]: 0 md
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Ống xối D114 (md) [Hãng Bình Minh]: 0md
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Nóc gió (m2) Hoa Sen/ Đông Á :0 m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Bu lông neo, lk (m2): 0m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Hệ cáp giằng, ti giằng (m2):0m2
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Thép tấm, thép hình:
0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Xà gồ mái: 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Xà gồ vách : 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tôn mái dày 0.45mm (m2) (hiệu Hoa Sen/ Đông Á) :
0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tôn vách dày 0.4mm (m2) (hãng Hoa Sen/ Đông Á): 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Phụ kiện vít, keo (m2): 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Diềm tôn (md) [Hãng Hoa sen/ Đông Á] :0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Máng xối tôn (md) [Hãng Hoa sen / đông á]: 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Ống xối D114 (md) [Hãng Bình Minh]ư: 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Nóc gió (m2) Hoa Sen/ Đông Á :0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Bu lông neo, lk (m2): 0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Hệ cáp giằng:0 VNĐ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!